E-Kitap indir Tarih epub, pdf, djvu şarkıları

Tarih ücretsiz e-kitaplar

Okuyucuyu sitemizin bu bölümünde memnuniyetle karşılıyoruz, işte sizin için kategorideki en son kitapları seçtik - Tarih Bu çevrimiçi ücretsiz okunabilir. Kitaplar, yetkili editörler tarafından seçilir ve iyi sıralanır; bu, ihtiyacınız olan kitabı bulmanızı çok kolaylaştırır. Modern toplumda nasıl bir zamanın olmadığını hepimiz biliyoruz, özellikle kendinizi bir kitapla şımartmak için, sadece bizimle okumanızı öneririz. Dünya yazarlarının kitapları uygun bir yerde toplanır, iyi bir gün geçirir ve sadece size mükemmel kitaplar sunar.

Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor Salih Bozok'un Anıları ücretsiz indir

Tarih

Daha 1912 yılında "vatanın mutlaka selamet bulacağına" ilişkin bir inancın, "memleketi sarsan buhran"a ilişkin teşhislerin ve savaşın muhtemel n...

Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700 ücretsiz indir

Tarih

Osmanlı İmparatorluğu coğrafi olarak Avrupa kıtasının bir parçası olmasına rağmen, kültür ve dinden kaynaklandığı iddia edilen farklılıkları vur...

Yorgun Mayıs Kısrakları ücretsiz indir

Tarih

"Adnan Bey'in sesinde gençliğinin hayıflanmış hatıralarına dönmek isteyen arzulu özleyiş vardı. Bahar sabahlarında kısrakları ovaya salan kahyan...

Türkler Cumhuriyet Dönemi Öncesinde ücretsiz indir

Tarih

Yılmaz Öztuna, TÜRKLERde, destanlar, Türklerin ve Türkiyenin menşei, devlet idaresi, zaferler, denizcilik, Türk inkılabının menşei, kültür ve sa...

Sultan 2. Mahmud Cihan Hakanı ve Yenileşme Padişahı ücretsiz indir

Tarih

Sultan İkinci Mahmud, Orta Afrika ile Orta Avrupa arasında uzanan, hemen bütün eyaletleri tehlike altında bulunan, Türkiye tarihinin en büyük is...

Etrüskler Türk mü idi? ücretsiz indir

Tarih

Günün birinde Orta Asya'daki kazıların neticeleri ırkçı peşin hükümlerin ve politik mülahazaların tesirinde olmayan bilginler tarafından daha ob...

Milattan Önce İlginç Yönleriyle Eski Çağ ücretsiz indir

Tarih

Yitik Hazine Yayınları’nın ilk Eski Çağ tarihi üzerine çalışması olan Milattan Önce tarih öncesi dönemlerden insanın yaratılışına ve ilkçağ mede...

Sakkara'nın Kumları ücretsiz indir

Tarih

Bir tutam gerçekle harmanlanmış bir hayal ürünü. Bu gerçeklerin ardında Mısır�ın gizemli atmosferi ve yaşanan büyük bir aşk var. Hem de neler pa...

Bir Soran Olursa ücretsiz indir

Tarih

Bu çalışmam, tarih, güncel ve aşk üzerinedir. Tarihçi değilim, tarihin yeni bir peryodizasyonunu yapıyorum. Varsa "tarihçiler" üniversitededirle...

Uluslararası İlişkiler Tarihi 5 Diplomasi Tarihi ücretsiz indir

Tarih

İlk dört cildi yayınevimizce basılan "Uluslararası İlişkiler Tarihi" kitabının bu 5. cildi Ali Rıza Dırık tarafından Rusça aslından çevrilerek h...

İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası Tarihte Eczacılık Güzel Kokular ve Kozmetik ücretsiz indir

Tarih

O, tarihi filmlerin unutulmaz yönetmeni! Emektar kamerasıyla bu kez eczacılık ve parfümerinin izini sürüyor Prof. Dr. Zeki Tez. Son filminde baş...

Uluslararası İlişkiler Tarihi 4 Diplomasi Tarihi ücretsiz indir

Tarih

Bugüne kadar yazılan diplomasi tarihleri arasındaki en önemli çalışmalardan biri SSCB Bilimler Akademisi'nden yirmiyi aşkın profesörle, Paris Ün...

Osmanlı'nın Kanlı Tarihi Osmanlı'nın Gözyaşları ücretsiz indir

Tarih

Osmanlı tarihi, muhteşem başarıların olduğu kadar derin acıların da tarihidir. Sultanların, şehzadelerin, devlet adamlarının, bazen taht uğruna ...

Şehit Enver Paşa ücretsiz indir

Tarih

Osmanlı’nın çöküşü de kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları olan neslin bayraktarı Enver Paşa’dır. Onların varlığıyla İmparatorluğun...

Çanakkale'nin Bilinmezleri ücretsiz indir

Tarih

Çanakkale ile alakalı ne biliyoruz? Nusret Mayın Gemisi, Seyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş Sonra? Sonrası aslında bildiğimizi sanıp da bilemediğ...

Bizanslı Gözüyle Türkler ücretsiz indir

Tarih

Türk kavimleri ile Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk yakın ilişkiler Avrupa Hunları döneminde başlamış ve Bizans’ın yıkılışına kadar çeşitli T...

Selahaddin Eyyubi ücretsiz indir

Tarih

Zaten kahraman olan birini kahramanlaştırmak gibi bir iddiamız yok. Selahaddin Eyyubi bütün dünyanın tanıdığı büyük bir kahraman. Bu kitapta onu...

Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi ücretsiz indir

Tarih

Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi, ülke kaderi üzerinde belirleyici bir etkide bulunan emperyalizme bağımlılığın tarihsel köklerine eğiliyor. Dr. ...

Tarih Gelecektir Etnik Yapısından Ermeni Meselesine Türkiye ücretsiz indir

Tarih

Tarih gelecektir. Çünkü tarih, geçmiş olayları inceleyip, oradan ulaşılacak bilgi ve tecrübelerle geleceğimize yön veren bir bilimdir. Türk Tari...

Osmanlı'nın Gizli Tarihi ücretsiz indir

Tarih

Tarihin esrarını, olanca bilinmezliğiyle koruduğu yerlerden biri de hiç şüphesiz bizim ülkemizdir. Türkiye tarihinin geniş bir kesiti hâlâ gizem...

Roma İmparatorluğu ücretsiz indir

Tarih

İ. Ö 27 yılında resmen kurulan Roma İmparatorluğu, Roma’nın Gotlar tarafından ele geçirildiği tarih olan İ. S 410 ya da 476’ya dek insanlık tari...

Endülüs Tarihi ücretsiz indir

Tarih

Endülüs Devleti'nin kuruluşu, göz kamaştıran yükselişi ve hazin çöküşü dünya tarihinin önemli kırılma noktalarından biridir. Gemileri yakan ve a...

Osmanlı'dan Günümüze Asker ve Siyaset ücretsiz indir

Tarih

Askerler Türkiye'de siyasal yaşamın başaktörleridir. Askerlerin Türk siyasetindeki rollerinin geçmişi modern Türkiye'nin tarihinden çok daha esk...

Müslümanlık Sınavı ücretsiz indir

Tarih

Prof Dr. İlhan Arsel'in bu kitabı Müslüman kişinin günlük yaşamını düzenleyen şeriat verilerinden bir demettir. Bu veriler başta Diyanet İşleri ...

Şeriat ve Kölelik ücretsiz indir

Tarih

İslamcılar “İslam, köleye çok merhametli davranmayı istiyor” diyerek, İslamın kölelerin durumunu iyileştirdiğini, köleleri efendilerinin seviyes...

Sivil İtaatsizlik ücretsiz indir

Tarih

Amerika'da kapitalizmin hızla gelişmesinin sebep olduğu sarsıcı değişimlerden hoşnutsuzluk duyan Henry David Thoreau 1845 yılında yaşadığı kenti...

Büyük Osmanlı Denizcileri Kemal Reis ve Baba Oruç ücretsiz indir

Tarih

Kahraman delikanlı adeta birkaç defa duraladı, bembeyaz bir çehre ve parlamış gözlerle kendisini zorlayanlara karşı fena fena bakarak: Bırakınız...

Ortadoğu Bir Şiddet Tarihi Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonundan El Kaide'ye ücretsiz indir

Tarih

İkinci İntifada, 11 Eylül, Lübnan İç Savaşı, Irak, Afganistan ve Pakistan'da intihar saldırıları. 1906-1908 arasında Tahran ve İstanbul'daki rej...

Yanlış Cumhuriyet Atatürk ve Kemalizm Üzerine 51 Soru ücretsiz indir

Tarih

Bu çıkmazı aşmak için, bir zihin devrimine gerek vardır. Türkiye'de çağdaş ve özgürlükçü düşünce, kendisini yetmiş vrya seksen yıldan beri cende...

Tolstoy'un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu ücretsiz indir

Tarih

II. Mustafa, bütün işlerini vezirine bırakmıştır, ne ordu, ne din, ne de saray işleri ile ilgileniyor. Ancak sarayın içinde, eğlencesinden geri ...

Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar ücretsiz indir

Tarih

M. İ. Artamonov ve Eseri Önsöz Doğu Avrupa'daki Hun Kabileleri Savirler Utigur ve Kutrigurlar Avarlar Hazarlar'la İlgili İlk Bilgiler Türkler Av...

Tarihi Değiştiren Günler ücretsiz indir

Tarih

Tarihi Değiştirenler Serisi tüm hızıyla devam ediyor… Serinin 9. Kitabı tarihte dönüm noktası olan günlere odaklanıyor… "O sırada Türkiye'de ne ...

Kızlarağasının Piçi ücretsiz indir

Tarih

"İbrahim uzun zaman bu sararmış ölü yüzüne baktı. Murad'ın dudaklarında bir katre şarap gibi bir damla kan birikmiş, gözleri esmer çürükler için...

Medeniyetler Çatışması ücretsiz indir

Tarih

Medeniyetler savaşı, her şeyden önce, içinde yaşadığımız çağın kendine özgü yanlarını nasıl anlamamız gerektiğine dair bir açıklama modeli sunma...

Kontrgerilla Öğretileri ücretsiz indir

Tarih

". vurulup vurulup öldürülen yurttaşlarımız, bir profesyonel katil çetesinin kurbanlarıdır. . Bir ülkede her eylemi CIA örgütlemez, CIA planlama...

Bir Kimlik Peşinde Türkiye ücretsiz indir

Tarih

Türkiye'de tarihçilerin, siyaset ve toplum bilimcilerin yakından tanıdığı bir isim olan Feroz Ahmad, bu eserinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda...

Gelibolu Cehennemi Bir Alman'ın Gözüyle Çanakkale ücretsiz indir

Tarih

Çanakkale üzerine yazılmış en sıra dışı kitaplardan biriyle karşınızdayız. Schoen’un gözüyle Çanakkale Savaşı’nın anlatıldığı eser, her ne kadar...

Fraternis Saklı Tarih - Kitap 2 ücretsiz indir

Tarih

Üzerinde yaşadığımız gezegenin uzak geçmişine ve insan uygarlığının başlangıç aşamalarına ilişkin çok eski kayıt ve bilgileri içeren, gizemli bi...

Muhteşem Süleyman ücretsiz indir

Tarih

Kanuni Sultan Süleyman�ın iktidar yılları daha 17. yüzyıl yazarları tarafından �Altın Çağ� olarak tarif edilmişti. Aslında bu dönem hayatın siya...

Tarihin Saklanan Yüzü ücretsiz indir

Tarih

Biz Türk Cumhuriyetçileri, Osmanlı tarihinin boşluklarını, karanlıklarını, bilinmezlerini ve şimdiye dek kalıplaştırılmış abartmalı yakıştırmala...

Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481) ücretsiz indir

Tarih

İmparatorlukların doğuşu tarih-yazıcılığının çekici, fakat bir o kadar da gizemli ve zor konularından biri olagelmiştir. Bu zorluk, Batı'da önya...

Adnan Menderes ücretsiz indir

Tarih

Bu memleketi saadete götürecek yolun demokratik sistem, çok partili sistem olduğunu söyledik. Biz inanıyorduk ki, şayet bu millet kendi işlerini...

İskitler ücretsiz indir

Tarih

İskitlerin tarihte oynadıkları rol, çeşitli kaynaklarda geçen adı, yayıldığı kültür coğrafyası, kimliği, siyasî tarihi ve kültürünün ortaya çıka...

Bir Darbenin Anatomisi ücretsiz indir

Tarih

Yılmaz Öztuna bu kitabında 1876 askeri darbesini, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve ölümü olayını bütün detayları ile anlatıyor. Bütün ...

Kanuni Sultan Süleyman ücretsiz indir

Tarih

Batılıların ısrarla "Muhteşem Süleyman" dediği, Cihan Hakanı olarak anılan bir devlet başkanının, bir imparatorluğu en az kusurla yönetişinin, e...

Kırgızlar ve Kazaklar ücretsiz indir

Tarih

Kırgızlar ve Kazaklar farklı tarihi seyirlerin aynı kaderi paylaşmak zorunda bıraktığı iki Türk kavmidir. Kırgızlar, Yenisey-Altay sahasında var...

Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler ücretsiz indir

Tarih

Cumhuriyet döneminde demokrasinin işleyişi sık sık darbelerle kesildi. Aslında bu bizim eski bir geleneğimiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri i...

Orta Asya Uygarlığı ücretsiz indir

Tarih

Elinizdeki kitap, Türk adının kökenindeki uygarlık devrimi, Orta Asya'da para ve devlet, Turfan'daki uygarlık harikası Karız Kanalları, Kaşgarlı...

Baltacı ve Büyük Petro ücretsiz indir

Tarih

2011 senesi Prut Zaferimizin 300. yıldönümüdür. Bultava başarısı Ruslar için ne derece büyük bir önemi haiz ise, Prut Zaferi de biz Türkler için...

Stratejik Derinlik Türkiye'nin Uluslararası Konumu ücretsiz indir

Tarih

İsminden de anlaşılacağı gibi Türkiye'nin Dış Politikasını ilgilendiren son derece düzeyli bir kitap. Bu alanda yetişmiş en değerli siyaset adam...

Öldürün O Gazeteciyi ücretsiz indir

Tarih

'Öldürün O Gazeteciyi', 'gazetecilerin katillerinin bulunması, sıradan bir polisiye olaymış gibi faili meçhul dosyalarda kalmasın' inancıyla yaz...

Nutuk Büyük Miras ücretsiz indir

Tarih

Muhterem Efendiler, sizi, günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim içi...

Ücretsiz e-Kitaplar Tarih epub, pdf, djvu, mobi

Kaliteli edebiyat portalı " Çevrimiçi Kitaplar ™ "iyi kitapları web sitemizde doğru kitabı bulmayı umuyor, kategorisindeki en iyi yazarlardan - Tarih ve çevrimiçi olarak web sitemizde okuyun. Zaten çevrimiçi okuduysanız veya bir kitaptan hoşlandıysanız, lütfen gözden geçirme bölümüne bir inceleme yazın; editörlerimiz size minnettar olur. Aradığınızı bulamadıysanız, değişikliklerimizi getirip geri bildirim formunda yazmanızı rica ediyoruz. İyi günler, sevgili okurlarımız.